Mga Kawikaan: Isang Pag-aaral ng 31 Araw ng Madasalin

Ang planong ito ay magbibigay-daan sa iyo na basahin ang isang kabanata ng Mga Kawikaan sa bawat araw.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 -

Ang mga Kawikaan ay hindi isang listahan ng mga pangako,
ngunit isang listahan ng walang-hanggang mga tagubilin mula sa Diyos.
Sa bawat matalinong pananalita, natutuklasan namin kung paano haharapin ang bawat sitwasyon.